eKasa klient

NOVINKA - podporujeme aj staré tlačiarne bez funkcie tlače QR kódu

Ak máte ešte staršiu termotlačiareň, ktorá nedokáže tlačiť QR kódy pomocou vstavaných funkcií, dokážeme ju na naše riešenie pripojiť a QR kódy tlačiť ako grafiku. Takto ušetríte nemalé finančné prostriedky za napojenie na systém eKasa.

Kompletné balíčky pre podnikateľov v našej ponuke:

Ceny balíčkov

Balíček „Upgrade“ za 169 EUR bez DPH – CHDU + SW +kabeláž
Balíček „Value“ za 299 EUR bez DPH – termotlačiareň KML-80 + CHDU + SW +kabeláž
Balíček „Standard“ za 339 EUR bez DPH – termotlačiareň Epson TM-T20III / Bixolon SRP-350III + CHDU + SW +kabeláž

Universal eKasa Printer

Certifikované riešenie pre pokladničné systémy na platforme Windows.

Pre koho je naše riešenie?

Naše riešenie eKasa je určené pre nadradené pokladničné / ERP systémy. Jeho integrácia je jednoduchá, komunikácia medzi pokladničným SW a našim eKasa klientom prebieha formou výmeny údajov v xml súboroch. Primárne je Universal eKasa Printer určený pre integráciu do bežných pokladničných systémov. Snažili sme sa ho postaviť tak, aby bolo možné jednoduché napojenie v podstate na akýkoľvek systém podporujúci výmenu údajov formou xml súborov na platforme OS Windows.

Ako to funguje?

POS tlačiareň (PRN) je pripojená k PC prostredníctvom externého chráneného dátového úložiska (CHDÚ). CHDÚ je pripojené k PC cez USB port a k tlačiarni cez sériový 9 pinový port RS232.
Komunikácia prebieha medzi PC ← → CHDÚ a CHDÚ ← → PRN. Celú komunikáciu riadi pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) bežiaci na PC.

Základný princíp komunikácie a toku dát by sa dal zhrnúť nasledovným spôsobom:
V momente potreby vytlačiť pokladničný doklad nadradený SW zapíše údaje o doklade do xml súboru. PPEKK na základe týchto údajov vytvorí dátovú vetu v predpísanom formáte, podpíše ju certifikátom podnikateľa, uloží do CHDU, odošle na portál Finančnej správy a čaká na odpoveď. V prípade pozitívnej odpovede a zaevidovania dokladu v systéme eKasa vytlačí pokladničný doklad s prideleným unikátnym identifikátorom vo forme QR kódu. V prípade vypadnutého internetového spojenia alebo prekročenia povolenej hraničnej doby odozvy vytlačí tzv. off line doklad. Dátová veta uložená v CHDU čaká na opätovné odoslanie, ktoré nastane automaticky v prípade úspešného zaevidovania nasledujúceho pokladničného dokladu. Opätovné odoslanie neodoslaných dokladov je možné vynútiť príkazom PPEKK. Vtedy PPEKK vyhľadá všetky neodoslané dátové vety v CHDU a pokúsi sa ich znovu odoslať. Výsledok operácie evidencie dokladu PPEKK zapíše do xml súboru, ktorý nadradený SW spracuje patričným spôsobom (napr. uloží si vygenerovaný QR kód, stav odoslania a pod.).

 

Čo potrebujete:

Pre pripojenie nášho riešenia eKasa je potrebné:

  • PC s OS Windows XP a vyšší
  • 1 voľný USB port pre napojenie CHDU
  • Pokladničný / ERP software, komunikujúci prostredníctvom xml súborov
  • POS tlačiareň so sériovým portom (RS232), podpora tlače QR kódov, ESP/POS protokol (napr. Epson TM-T88IV a vyššie, Bixolon SRP-350plusIII)
  • Identifikačné a autentifikačné údaje – poskytuje Finančná správa

 

Rýchlosť tlače dokladu

Naše rešenie patrí k najrýchlejším na trhu. Priemerná doba vytlačenia dokladu je 2,5 sekundy od zaregistrovania požiadavky na tlač.

Prečo naše riešenie?

Naše riešenie využíva chránené dátové úložisko ako samostatný komponent. Nie je umiestnené v PC ani v tlačiarni. Jeho montáž si nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti, zvládne to bežný užívateľ. V prípade poruchy zariadenia sa oprava realizuje jednoduchou výmenou, netreba žiadny odborný zásah servisného technika. Obdobne je to i v prípade, ak sa pokazí tlačiareň. Jednoducho ju vymeníte za novú, napojíte na dátové úložisko a ďalšie pokladničné doklady môžete ihneď vystavovať. Medzi ďalšie výhody nášho riešenia patrí podpora rôznych spôsobov platieb a možnosť tlače uzávierok (prehľadová, denná, periodická, intervalová). Uzávierky obsahujú rozpis nie len podľa sadzieb DPH ale aj podľa typu vystaveného dokladu, typu položky dokladu. Takisto uzávierky obsahujú rozpis podľa spôsobu platby.

 

Koľko to stojí?

Základná cena nášho kompletného riešenia, ktoré pozostáva z

  • 1ks CHDU s kapacitou 16GB
  • 1ks SW licencia Universal eKasa Printer viazaná na konkrétne CHDU
  • záruka 12 mesiacov od momentu predaja
  • aktualizácia SW tak, aby spĺňal platnú legislatívu po dobu 12 mesiacov od dňa predaja

 

169 EUR bez DPH

pri väčších objednávkach Vám vypracujeme individuálnu ponuku.

SW Maintenance po 1.1.2021

Ponúkame Vám možnosť zabezpečiť si súlad SW riešenia eKasa s legislatívou aj pre obdobie po roku 2020. Cena za maintenance predstavuje 3 EUR / pokladňu za mesiac. V rámci maintenance poplatku budeme pre Vás okrem legislatívnych zmien zapracovávať aj nové funkčnosti. Budeme sa inšpirovať Vašimi podnetmi. Našim cieľom je neustále aplikáciu rozvíjať, dopĺňať praktickými funkciami, tak aby v konečnom dôsledku priniesla koncovým užívateľom aj pridanú hodnotu.

Čo sa stane po uplynutí doby SW maintenance?

Nič. Naozaj sa nič nestane. Pre zákazníkov, ktorí sa po konci roku 2020 rozhodnú nezaplatiť si SW maintenance sa nič nemení. Môžu používať posledne zverejnenú verziu SW v roku 2020. Nebudú však mať už prístup k ďalším aktualizovaným verziám. Všetci ostatní, ktorí sa rozhodli zaplatiť SW maintenance majú nárok na aktualizovanú verziu aplikácie.

Ste výrobcom pokladničného SW a nemáte vlastné riešenie eKasa?

Kontaktujte nás a spolu nájdeme vhodný spôsob napojenia nášho riešenia na Váš SW.

Stránka beží na platforme PageBrix