Certifikovaný eKasa klient

eKasa riešenie pre Váš systém

Plne kompatibilné so systémom Stormware Pohoda

Naše riešenie je plne kompatibilné so systémom Stormware Pohoda. Na základe Vašich podnetov sme doplnili podporu pre typy platieb. Pridali sme možnosť dennej, prehľadovej, periodickej aj intervalovej uzávierky. Získate tak prehľad nie len o dennom obrate, ale aj o prijatých platbách. Takéto riešenie Vám umožní aj jednoduchú kontrolu denných tržieb.
Zároveň sme pridali aj grafické používateľské rozhranie, ktoré Vám pomôže náš eKasa klient nakonfigurovať podľa Vašich potrieb.

Bližšie informácie pre užívateľov ES Pohoda

Objednávky zasielajte emailom na adresu ekasa@softwarestudio.sk

Do objednávky nezabudnite uviesť dodacie a fakturačné údaje.

Universal eKasa Printer

Universal eKasa Printer

Certifikované eKasa riešenie pre pokladničné systémy na platforme Windows

Bližšie informácie

Stránka beží na platforme PageBrix